We willen een leidende speler worden op de levenmarkt

Na Nuvema een klein jaar geleden kondigt de jonge Nederlandse levensverzekeraar Lifetri woensdag de overname van het levenbedrijf van Klaverblad aan. En als het aan ceo Philippe Wits, ex-ASR, ligt blijft het daar niet bij. Consolidatie noemt hij hard nodig. Hij gelooft dat de Nederlandse levenmarkt lang niet zo dood is als menigeen denkt. Als je maar innoveert, en daar is volume voor nodig.

AM Interviewt Philippe Wits

Kort na de zomer hoopt Lifetri Groep de vandaag aangekondigde overname van Klaverblad Levensverzekeringen af te ronden. Volgens ceo Philippe Wits kan Lifetri zorgen voor solvabiliteit in een markt met een lage rentestand. “Deze portefeuille biedt ons de benodigde productdiversificatie en de basis die we zoeken om klanten breder te kunnen bedienen”, aldus Wits, wiens ambitie verder reikt. Hij wil doorgroeien.

Waarom is het levenbedrijf Klaverblad een interessante aankoop voor jullie?

Onze aandeelhouder TSSP is een langetermijninvesteerder die gelooft dat er ruimte is voor een consoliderende partij op de Nederlandse levenmarkt. Daarbij werken wij volgens een service-bookstrategie, waarbij we bestaande klanten heel goed willen bedienen. We nemen contact met ze op, ook via het intermediair, en verbeteren zo de dienstverlening. Wij geloven dat door volume nog veel waarde uit leven valt te halen. De portefeuille van Klaverblad past goed bij onze strategie. Die bevat relatief eenvoudige producten, uitvaart en orv, met bovendien een lange looptijd die past bij onze verre investeringshorizon.

Zijn er meer overnames geweest sinds de start met Nuvema?

Nuvema en Klaverblad zijn de eerste, maar onze ambitie is om meer levenportefeuilles te kopen.

Hoe lukt het jullie om die portefeuilles te laten renderen?

We zien dat veel partijen met hun levenboeken in de problemen komen door de lage rente. Het geld van onze investeerders komt van pensioenfondsen die kijken naar de lange termijn. Er is daardoor ook voldoende kapitaal. Om meer rendement te halen moet je meer risico nemen en dat moet je beheerst doen. Dat lukt alleen als je genoeg kapitaal hebt. Onze aandeelhouder denkt echt anders dan private-equityfondsen. Wij hebben geen exitstrategie, waardoor onze rendementsbehoefte lager is.

Waarom is consolidatie in Leven zo belangrijk?

De meeste maatschappijen hebben niet of nauwelijks geïnvesteerd in hun levenportefeuille. De kosten zijn te hoog of hun kapitaal zit klem. Dat is niet goed voor de klant. Als je slim innoveert kun je synergievoordelen halen waar uiteindelijk de klant van profiteert. Daar is volume voor nodig. Zelfs de grote partijen moeten blijven groeien om gezond te blijven.

Er zijn weinig nieuwe toetreders. Men zegt vaak dat de levenmarkt dood is, maar dat geloof ik niet. De manier waarop maatschappijen producten aanbieden sluit niet meer aan bij de behoefte van consumenten. De klant wil namelijk nog steeds later voldoende geld voor zijn pensioen of voor de studie van zijn kinderen. Hij wil ook nog steeds dat zijn partner in het huis kan blijven wonen als hij overlijdt. Die behoeften zijn niet weg, ze moeten alleen op een andere manier worden ingevuld. Daarom geloof ik dat een service-bookconstructie nodig is om ook autonoom te blijven groeien.