Klaverblad en Lifetri: ‘Achterhalen van reële behoefte achter de vraag’

Klaverblad Verzekeringen heeft levenbedrijf Klaverblad Levensverzekering verkocht aan levensverzekeraar Lifetri Groep. Hoe staan ze ervoor? Wat zijn de plannen? Een interview van AM met Peter Paul Barth en Philippe Wits.

Lifetri Groep en Klaverblad Verzekeringen bereikten begin mei overeenstemming over de verkoop van Klaverblad Levensverzekering N.V. aan Lifetri. De verkoop werd gesloten onder voorwaarde van goedkeuring door De Nederlandsche Bank.

Beter focussen

De reden voor Klaverblad is vooral het creëren van meer focus om voor de doelgroep relevant te blijven, zegt algemeen directeur Peter Paul Barth.

Er is in de afgelopen jaren namelijk veel tijd gaan zitten in de aandacht voor levensverzekeringen, mede door de solvabiliteitseisen en het veranderd toezicht in combinatie met een voortdurende lage renteomgeving. Met de verkoop kunnen we als management onze tijd nu veel beter besteden aan het verder verbeteren van de kwaliteit van onze schade- en inkomensverzekeringen en van de dienstverlening aan zowel klanten als assurantieadviseurs.

Langetermijnzekerheid

Het is geen geheim dat er voor de langlopende verplichtingen in de levenboeken kapitaal moet worden aangehouden om het beloofde rendement waar te kunnen maken. Klaverblad moest dat als coöperatie, zonder pensioenbeleggingsachtergrond, allemaal zelf opbrengen met beperkte mogelijkheden om kapitaal op te halen uit de markt om zulke langlopende risico’s te managen.

Lifetri is opgericht en gekapitaliseerd met een heel lange investeringshorizon, aldus Philippe Wits, CEO van Lifetri. Dat matcht natuurlijk heel goed met de lange levenboeken waardoor de overname perfect past in de ambitie van Lifetri om polishouders langetermijnzekerheid te bieden.

Als een onafhankelijke, goed gekapitaliseerde onderneming en met de ondersteuning van TSSP’s kennisnetwerk, heeft Lifetri het voordeel van een schone financiële lei en een gezonde balans. Lifetri heeft daardoor de mogelijkheid en tegelijkertijd de behoefte en de drive om te investeren voor de lange termijn.

Levenmarkt niet dood

Beide partijen hebben goed gekeken hoe de belangen van alle stakeholders, waarbij klanten en tussenpersonen vanzelfsprekend erg belangrijke stakeholders zijn, blijvend ingevuld worden, aldus Wits. Ik geloof niet dat de levenmarkt zozeer dood is, maar wel de manier waarop de markt werd benaderd. Geen angst meer aanpraten, maar onze nieuwe benadering, waar een intermediair een grote rol in speelt, draait om het achterhalen van de reële zorgen van de klant. Dat kunnen gegronde financiële zorgen zijn, waar bestaande producten uitstekend op aansluiten of waar nieuwe producten voor kunnen worden ontwikkeld, waarbij problemen van emotionele aard eenvoudigweg niet verzekerd hoeven te worden.

De manier waarop we verzekeringsproducten hebben ontwikkeld en in de markt gezet, is mijns inziens dus aan een vernieuwingsslag toe. Ik vind dat wij de tussenpersonen als verzekeraar daar meer ondersteuning in moeten bieden, zodat intermediairs ook meer een autoriteit kunnen zijn wanneer er reële risico’s moeten worden verzekerd en afgedekt.

Breder en beter advies

Barth zegt zich hier volledig bij Wits aan te sluiten. Klaverblad is altijd bij uitstek een verzekeraar geweest waarin een grote rol voor tussenpersonen is weggelegd om integraal risico’s van klanten te beoordelen. Door risico’s in kaart te brengen die in de bedrijfsvoering kunnen ontstaan, vervullen intermediairs ook aan de preventiekant een rol. Hun rol wordt daarmee breder dan alleen verzekeringen. Wij ondersteunen dat als Klaverblad graag en zijn diensten aan het ontwikkelen om het advies van de tussenpersoon zowel breder als beter te maken.

Op de vraag of er door de overname dingen gaan veranderen, antwoordt Wits: De belangen van de klant blijven voorop staan, dus aan de kant van premie en dekking verandert er niets. Voor wat betreft de service naar klant en tussenpersoon; die blijft minimaal gelijk, waarbij we streven naar verbetering en het creëren van nog meer waarde. Uiteindelijk willen we met hulp van de intermediairs steeds relevanter worden voor de klant.

Voor zowel Wits als Barth is het duidelijk dat digitaal staat voor gemak voor klant en tussenpersoon en dat digitaal bovenal moet zorgen voor relevantie. Barth: Digitalisering moet ervoor zorgen dat dingen die gemakkelijk zijn, ook gemakkelijk gaan. Wij moeten dat als verzekeraar faciliteren. Wits noemt het digitalisering met een human touch, zodat de tussenpersoon weer meer tijd krijgt om zich met écht advies op maat bezig te houden en zich daarmee kan onderscheiden.